Zákaznická podpora rychlý kontakt
+420 721 145 598
+46 707 555 235
Tracona Trading AB
Box 8122
163 08 Spånga
SWEDEN
traconatrading@hotmail.com

 Locomote

Švédská firma Åkeströms má více než 40 roků zkušeností s vývojem dálkového ovládání pro speciální průmyslové aplikace. Dálkové ovládání lokomotiv vyvinuté firmou Åkeströms zaručuje bezpečný a spolehlivý provoz lokomotiv na vlečkách v náročném průmyslovém prostředí, jako jsou např. železárny a doly, a tak splňuje veškeré požadavky, které požadují příslušné státní institucepro jejich aplikaci v nákladní železniční dopravě.
 
Dálkové ovládání firny Åkeströms LOCOMOTE 90, umožňuje strojvedoucímu řízení lokomotivy přímo z kolejiště. Strojvedoucí má kolem pasu upevněn pás s vysílací jednotkou LOCOMOTE 90 s pomocí joystiku jednoduše ovládá pohyb lokomotivy. Tímto způsobem řídí směr a rychlost jejího pohybu a zárověň ovládá i funkci průběžné a přímočinné brzdy. Dálkové ovládání zajišťuje tak strojvedoucímu naprostou kontrolu jízdy mimo kabinu lokomotivy.
 
Uvnitř lokomotivy je zabudován přijímač RCU 64, který komunikuje se systémem řízení lokomotivy. Velká flexibilita přijímače umožňuje jeho napojení na prakticky veškeré existující druhy ovládání lokomotiv.
 
Dálkové ovládání umožňuje efektivnější a bezpečnější práci při posunu ve srovnání s dosavadním způsobem práce, který vyžaduje přinejmenším účast dvou pracovníkům. Při použití dálkového ovládání se zvyšuje bezpečnost práce a snižuje úrazovost.
 
Systém LOCOMOTE 90 se dodává v kompletní sestavě, skládající se z vysílací jednotky, přijímače a nabíječe baterií, a to jak ve standartím provedení, tak i ve speciální úpravě podle požadavků zákazníka.
 
Systém dálkového ovládání se skládá ze dvou částí:
 
Vysílací jednotky RMC 41
Na které jsou umístěny vícefunkční přepínače, joystik, tlačítka a nozový vypínač. Vysílač má vnitřní anténu.
Frekvenční rozsah vysílače: 410 – 480 MHz
Výkon na výstupu: 300 mW
Celková hmotnost: 1,2 kg
Třída izolace: IP 65
Dosah: minimálně 1000 m v průmyslovém prostředí
 
Přijímače RCU 64
V alternativním provedení s reléovými/analogovými vstupy a výstupy nebo sběrnicí Profibus či Canbus
Interface: lze přizpůsobit elektrickému vybavení lokomotivy
Bezpečnostní norma: EN 954-1, kategorie 4
 
 

edited by N.E.S.P.I